Siết chặt quản lý tiến độ và chất lượng công trình đường bộ

  15/09/2015

Siết chặt quản lý tiến độ và chất lượng công trình đường bộ

Thứ năm, 12/06/2014 11:04 GMT+7

Sáng 11/6, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Cục Quản lý xây dựng đường bộ, trong đó yêu cầu Cục Quản lý xây dựng đường bộ cần tăng cường tham mưu cho Tổng cục siết chặt quản lý hoạt động của các Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát; rà soát, chấn chỉnh lại việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Sỹ - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ đã báo cáo với Đoàn về cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng đường bộ và việc quản lý những dự án của Ngành. Theo đó, hiện nay Tổng cục ĐBVN có 44 dự án đang thực hiện đầu tư, gồm có 18 dự án đã hoàn thành, 5 dự án đình hoãn, dãn tiến độ đã thi công tới điểm dừng kỹ thuật, 10 dự án sẽ kết thúc hoặc đến điểm dừng kỹ thuật trong năm 2014 và 11 dự án đang triển khai và tiếp tục trong năm 2015.

Thời gian qua, Cục Quản lý xây dựng đường bộ thường xuyên bám sát hiện trường để chấn chỉnh công tác chất lượng, đôn đốc tiến độ các dự án. Trong quá trình thi công, Cục đã tham mưu với lãnh đạo Tổng cục, cương quyết xử lý các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát yếu kém, vi phạm trong công tác quản lý chất lượng, quản lý tiến độ; kiên quyết thay thế, bổ sung thầu phụ tại các gói thầu có nhà thầu yếu kém; thay thế tư vấn giám sát ở các gói thầu vi phạm chất lượng, yêu cầu nhà thầu di dời vật liệu không đảm bảo chất lượng ra khỏi công trường; cương quyết loại bỏ và yêu cầu nhà thầu làm lại các hạng mục không đảm bảo chất lượng…

Phát biểu tại các buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện nhấn mạnh, việc quản lý, kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vì đây là hiệu quả của việc đầu tư dự án xây dựng công trình giao thông. Để nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ công trình xây dựng giao thông đường bộ, Tổng cục trưởng đề nghị Cục Quản lý xây dựng đường bộ cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong cách quản lý, thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn để xây dựng một đội ngũ CBNV có tính chuyên nghiệp cao để quản lý tốt công tác xây dựng công trình của Tổng cục ĐBVN.

Đối với các dự án bảo trì đường bộ, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cho rằng công tác bảo trì đường bộ là việc quan trọng, cần kĩ thuật, chất lượng, do đó cần nhanh chóng áp dụng khoa học công nghệ mới, vật liệu mới, cơ giới hóa bảo trì. Trong thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng bảo trì. Về vấn đề này, Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Quản lý xây dựng đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp với các Ban QLDA và các Cục Quản lý đường bộ khu vực để nâng cao hiệu quả cho công tác này.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cũng yêu cầu Cục Quản lý xây dựng đường bộ cần tăng cường tham mưu cho Tổng cục siết chặt quản lý hoạt động của các Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát; rà soát, chấn chỉnh lại việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng; tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát quy mô các dự án bảo trì đường bộ, điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, Cục cũng cần tăng cường công tác giám định, kiểm định, kiểm soát tốt hệ thống quản lý chất lượng tại từng dự án…

Theo duongbo.vn

Bình luận
Tin tức mới