Liên hệ miền nam

TRỤ SỞ PHÍA NAM
Công ty TNHH Vận tải Quý Long
Địa chỉ: Kho bãi Quý Long, 2375/1 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM
Hotline: 0979 256789 (Mr Phong)
Điện thoại: (08) 37198019
Email: quylongtransport@gmail.com
_______________________________

Liên hệ miền bắc

CƠ SỞ PHÍA BẮC
Công ty TNHH Vận tải Quý Long
Địa chỉ: Kho bãi Quý Long, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương
Hotline: 0977 256789 (Mr Đức)
Điện thoại: (0320) 3562552
Email: quylongco.ltd@gmail.com
____________________________

Bản đồ phía nam

Liên hệ